Introductie

Wat is de VvE Bredero?

De VvE Gebouw Bredero te Ridderkerk werd opgericht op 18 mei 2004 bij de akte van ondersplitsing in appartementsrechten, verleden voor notaris M.A.J.C.M. van Agt te Rotterdam. De volledige naam is: Vereniging van ondereigenaars van gebouw Bredero aan de Vondellaan te Ridderkerk.
De vereniging is inschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24483009.

De vereniging is een ondersplitsing bij de akte van splitsing in appartementsrechten d.d. 18 mei 2004, verleden voor dezelfde notaris van het complex "Vondelparck" te Ridderkerk, waarbij werd opgericht de VvE Vondelparck.
Laatstgenoemde draagt zorg voor onderhoud van het "groen" in het complex en de parkeergarage.

De bouw van het complex begon in februari 2004; het Gebouw Bredero werd door Ballast Nedam Bouw B.V. aan de vereniging opgeleverd in november 2005, waarna de eerste woningen in december 2005 werden opgeleverd aan de bewoners.
Een fotoserietje van de bouw vindt u onder de knop Foto's Bouw.

Op initiatief van ons technisch bestuurslid: de heer Henk van Leeuwen, werd in de zomer van 2006 de kelderverdieping grondig opgeknapt. De wanden werden betegeld en wit gespoten en de vloer werd met een betoncoating afgewerkt.
De werkzaamheden werden met veel enthousiasme geheel door de leden van de vereniging uitgevoerd.
Van deze verbouwing vindt u een fotoserie onder de knop Foto's Verbouwing.

Op 8 maart 2008 bezochten twintig van onze leden het Johannes Postschool Museum van Ad Los in Rijsoord.
Van dit museumbezoek, georganiseerd door de evenementencommissie, bestaande uit de heren William de Bruin en Piet Haasdijk, vindt u een diavoorstelling onder de knop Museumbezoek.

Op voorstel van de heer Henk van Leeuwen werd, na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering, in maart en april 2008 de Containerruimte omgetoverd in een multifunctionele, geheel betegelde ruimte met een opslagverdieping. Ook deze werkzaamheden werden geheel door leden van de vereniging uitgevoerd. Een diavoorstelling van het verloop van de het werk wordt getoond door een klik op de knop Containerruimte.

De modelreglementen van zowel Bredero als Vondelparck zijn te vinden op het afgeschermde gedeelte van deze website, waar u op terechtkomt na inloggen.
Daar vindt u ook de huishoudelijke reglementen van VvE Gebouw Bredero en VvE Vondelparck, belangrijke telefoonnummers, de lijst van sleutelhouders bij calamiteiten, de Jaarrekeningen, de Notulen van Ledenvergaderingen, de Nieuwsbrieven en de Taakomschrijving van de Huismeester.

Bestuur

Het Bestuur van onze vereniging bestaat uit 5 leden en is als volgt samengesteld:

Voorzitter:Barend Bakker
Penningmeester:Arnold Lens
Secretaresse:Vacant
Algemeen lid:Wim van Vugt
Algemeen lid:Dick Hörters

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestond over 2018 uit de heren Henk van Leeuwen en Richard de Rijk.
Over 2019 worden de honneurs waargenomen door de heren Richard de Rijk en Ton Elzerman.


© 2008-2019